BV oprichten

Alles wat u moet weten over een BV oprichten

De BV of Besloten Vennootschap is de opvolger van de alom bekende BVBA die sinds 1 mei 2019 niet langer bestaat. Hoewel beide veel gelijkenissen vertonen, werden toch enkele belangrijke veranderingen aangebracht. We overlopen hierna alles wat u over de BV moet weten.

Wat is een BV?

De BV is nu de basisvennootschapsvorm die net als zijn voorganger een beperkte aansprakelijkheid inhoudt voor zijn aandeelhouders. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot hun inbreng in de vennootschap. De term “besloten” wijst dan weer op het feit dat een vaste groep van personen aandeelhouder is.

De grootste verschillen met de vroegere BVBA zijn dat er niet langer een minimumkapitaal vereist is voor de oprichting van de vennootschap en dat u deze vennootschap oprichten ook alleen kan doen zonder andere aandeelhouders.
Het kapitaal van de BV is de som van de aandelen die alle aandeelhouders samen bezitten. Het verdelen van de aandelen en het vastleggen van het stemrecht kan u volledig zelf bepalen bij de oprichting van de vennootschap.

Een BV oprichten

De oprichting van een BV dient steeds bij een notaris te gebeuren. Hij zal hiervoor een authentieke akte opmaken. Na het neerleggen van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank, zal de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen gebeuren en zal de vennootschap haar eigen unieke ondernemingsnummer krijgen en kunnen de activiteiten gestart worden.
In uw akte zal u de details van uw vennootschap zoals de aandeelhouders, het stemrecht, de vestigingsgegevens en dergelijke meer moeten opnemen. Deze kunnen doorheen de tijd uiteraard steeds gewijzigd worden. U dient er wel rekening mee te houden dat het opmaken van de akte een zekere kostprijs met zich meebrengt.

Uw boekhouder staat u bij

Een vennootschap oprichten vereist kennis van zaken, kennis die uw boekhouder meer dan wie ook bezit. Hij helpt u hier graag mee verder. Zoals aan iedere vennootschapsvorm hangen aan de BV ook fiscale verplichtingen vast. Zo moet u een dubbele boekhouding bijhouden, moet u BTW-aangiftes indienen en moet u belastingaangiftes indienen. Het hoeft niet gezegd te worden dat het correct en up to date bijhouden hiervan en het tijdig indienen van alle voorziene aangiftes geen eenvoudig werk is. Uw boekhouder kan als expert deze zaken perfect van u overnemen zodat u al uw tijd kan investeren in uw hoofdactiviteit. Door het samenwerken met een professioneel en ervaren boekhouder voorkomt u dat er fouten in uw boekhouding sluipen of dat bepaalde formaliteiten over het hoofd gezien werden. Iedereen weet dat dit u al snel heel wat geld kan kosten aan boetes en dat wilt u ongetwijfeld graag vermijden.