BTW aangifte

Alles wat u moet weten over de BTW aangifte

In België geldt als algemene regel dat iedereen die als zelfstandige of vennootschap op geregelde basis een economische activiteit levert, belastingplichtig en BTW plichtig is en periodieke aangiftes moet doen hiervan. Deze activiteit kan enerzijds bestaan uit het leveren van goederen en anderzijds uit het verrichten van diensten. Hiervoor dient u zich in te schrijven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen die u een uniek ondernemingsnummer zal toekennen en dient u hierna ook uw btw nummer aan te vragen. Eenmaal die stadium voorbij bent u officieel belastingplichtig en BTW plichtig en dient u zich te houden aan het indienen van periodieke btw aangiften en bent u onderhevig aan de wetgeving van de vennootschapsbelasting.

Wat houdt het precies in?

BTW staat voor belasting op toegevoegde waarde. Voor de diensten of goederen die u levert, zal u aan uw klant BTW aanrekenen, dit is een bedrag dat bovenop het bedrag van de prestatie komt en moet afzonderlijk op uw facturen vermeld worden. Anderzijds zal u ook BTW betalen op goederen en diensten die u zelf aankoopt bij uw leveranciers. Beide zaken dienen opgenomen te worden in uw aangifte. Hebt u meer BTW ontvangen dan u betaald heeft, dan zal u dit verschil dienen door te storten naar de BTW administratie. Hebt u echter meer BTW betaald dan u ontvangen hebt, dan zal u dit verschil terugkrijgen. Voor kleine ondernemingen met een beperkte omzet zal een kwartaalaangifte volstaan, grotere ondernemingen zullen maandelijks een aangifte moeten indienen.

Uitzonderingen

Kleine ondernemingen met een omzetcijfer minder dan 25000 euro zijn wel BTW plichtig maar kunnen een vrijstellingsregeling aanvragen. Die vrijstelling houdt in dat geen periodieke aangiftes moeten ingediend worden. Dit is echter een mogelijkheid en geen verplichting.

Voor sommige vrije beroepen en beroepen met een sociaal karakter geldt dan echter wel dat zij niet BTW plichtig zijn en dus ook geen aangifteplicht hebben. Denk hierbij maar aan medische beroepen, scholen, centra voor gezondheidszorg en dergelijke.

Boekhoudkantoor van Belleghem helpt u graag verder

De BTW administratie staat niet gekend als een soepele organisatie. Laattijdige aangiftes en betalingen, fouten in de aangiften enzoverder kunnen voor u als BTW plichtige financiële gevolgen hebben in de vorm van boetes. Bent u er graag zeker van dat u met alle fiscale verplichtingen steeds in orde bent, dan doet u er goed aan hiervoor een professioneel en ervaren boekhouder onder de arm te nemen. Hij zal niet alleen zorgen voor het vervullen van de BTW verplichtingen maar zal ook uw belastingen invullen binnen de daarvoor voorziene termijn en volgens de geldende regels. Een goede boekhouder zorgt er eveneens voor dat u nergens een cent teveel betaalt en maximaal geniet van de voorziene aftrekposten. Fiscaal advies is goud waard en niemand kent de financiële toestand van uw onderneming zo goed als uw boekhouder.