Belastingsaangifte

Uw belastingsaangifte tijdig en correct ingediend

Ieder jaar bezorgt het invullen van de belastingsaangifte heel wat Belgen een hoop kopzorgen. Het aangifteformulier is niet eenvoudig, men weet niet goed wat wel en wat niet moet vermeld worden en men is bang zaken over het hoofd te zien. Een begrijpelijke reactie weliswaar, gelet op de sancties die kunnen vasthangen aan het niet tijdig of niet correct indienen van uw aangifte personenbelasting.

Een volledig beeld van uw inkomsten en uitgaven

Het aangifteformulier is eigenlijk op te delen in twee grote delen, namelijk de inkomsten en de uitgaven.
Enerzijds wil men een correct beeld op al uw inkomsten. Dit zijn niet alleen lonen, maar bijvoorbeeld ook ziekteuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, inkomsten uit verhuur, roerende inkomsten enzovoort. Hier geldt de regel dat alle inkomsten waar ook ter wereld gegenereerd moeten opgenomen worden, het zogenaamde wereldinkomen. Op basis van al deze bedragen wordt uw belastbaar inkomen berekend.

Anderzijds kan u ook rekenen op aftrekposten die ervoor zorgen dat uw belastbaar inkomen naar beneden gaat. Denkt u hierbij aan betaalde sociale bijdragen, bepaalde beroepskosten, hypothecaire leningen, pensioensparen en dergelijke.
Uw inkomsten verminderd met de aftrekposten zullen uiteindelijk het bedrag vormen waarop belasting zal worden geheven door de federale overheidsdienst financiën. Dat belasten zal gebeuren volgens geldende belastingschalen, hoe meer u verdiend hebt hoe meer u procentueel belast zal worden.

Gehuwden vullen een gemeenschappelijke aangifte in, zij hebben wel elk een kolom waardoor de bedragen wel apart moeten ingevuld worden.

Uw boekhouder weet raad

Het invullen van het aangifteformulier personenbelasting is niet eenvoudig voor de meeste mensen, het lijkt jaar na jaar ingewikkelder te worden. Uw boekhouder neemt deze jaarlijkse taak graag van u over. Dit biedt u talrijke voordelen. Niet alleen bent u van de kopzorgen af dat u iets zou vergeten of verkeerd invullen, u kan er ook zeker van zijn dat alle verminderingen waar u recht op hebt in rekening worden gebracht. Veel mensen betalen immers teveel omdat zij niet op de hoogte zijn van het feit dat bepaalde uitgaven mogen in mindering gebracht worden. Uw boekhouder zal een compleet en waarheidsgetrouw beeld maken van uw financiële gegevens en deze ook waarheidsgetrouw aangeven. Bovendien bent u er ook zeker van dat alles tijdig wordt ingediend en volgens de regels van de kunst. Maakt u er dus niet langer en jaarlijkse strijd van en laat een professionele en deskunidge boekhouder uw belangen behartigen.